Hulp bij bestellen? Bel 0599 312 142

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te leveren dan wel een registratie te verwezenlijken. De omgang met uw persoonlijke gegevens geschiedt uiterst zorgvuldig en valt onder ons privacy policy.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is whitewalls.nl en/of De Bandenboerderij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Wijzigingen en typefouten zijn aldus voorbehouden. Ondanks onze grootste zorg bestaat de kans dat deze website (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. Alle prijzen en aanbiedingen op deze website zijn eveneens onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij spannen ons uiteraard in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De Bandenboerderij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van whitewalls.nl opgenomen informatie. De Bandenboerderij spant zich in klanten cq. consumenten zo goed mogelijk te voorzien van productinformatie veelal rechtstreeks afkomstig van de fabrikanten. Fabrikanten behouden zich het recht voor producten zonder aankondigingen vooraf te wijzigen bv. met betrekking tot profielen en maatvoeringen, etc. Beelden, beeldmerken, productnamen en merknamen zijn en blijven eigendom van de producenten en/of leveranciers. Het gebruik hiervan is uitsluitend bedoeld om de omschrijving van het product te verduidelijken met als doel de klant en consument op een juiste wijze voor te lichten. Alle velgen getoond bij de te verkopen banden zijn ter illustratie.

Beschikbaarheid en informatie
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid om welke reden dan ook.De Bandenboerderij is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de
www.whitewalls.nl website zouden voorkomen. De Bandenboerderij is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de www.whitewalls.nl website zijn gelinked.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij De Bandenboerderij of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Bandenboerderij.Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Bandenboerderij.

Linken naar de website www.whitewalls.nl
Indien u met respect een link wenst aan te leggen naar deze site dan juichen wij dit toe, wij verzoeken u echter dit altijd naar de homepage van www.whitewalls.nl te doen.